Szociális Intézmények

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉST BIZTOSÍTÓ ALAPINTÉZMÉNY

Az intézmény székhelye: 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.
Telephelyei: Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kisdobsza, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor község önkormányzatok székhelyei.
Intézményvezető, családsegítő: Balogné Fenyvesi Piroska
Szolgáltatás elérhetősége: Telefon: 06-73/342-530
E-mail:
ketujfalucsaladsegito[at]gmail[dot]com

Fogadó óra Kétújfaluban: hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
                                          péntek: 8:00-12:00

2017. július 1-től a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás által működtetett Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény alapellátást nyújtó szociális szolgáltatás keretében biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, mint a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetés valamint a családsegítést.
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként pedig a gyermekjóléti szolgáltatást.

Az intézmény szervezeti bemutatása, személyi feltételek
Az intézmény intézményvezetői feladatának ellátása mellett 1 fő alapellátást biztosító szakképzett családsegítő munkatárs látja el a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. 9 fő szociális gondozó a házi segítségnyújtásban, szociális étkeztetésben részesülőknél biztosítják az igényelt szolgáltatást az ellátási területen. Adminisztrációs tevékenység vitele céljából 1 fő asszisztens segíti a vezető munkáját (Bodonyi Zsófia).