Református egyház

A Petőfi utcában található a református templom és az a közösségi tér, - mely a hívők számára oly fontos „Reménység Háza” nevet viseli -, a templom szomszédságában a hajdani elemi iskola épületében működik. A templom a XIX.sz közepén 1857-58-ban épült. Tornyában két harang szól. A nagyharang tömege 196 kg. Felirata: Isten dicsőségére öntette a magyarújfalvi ref. egyház Gergely Győző lelkész és Nagy Boós János gondnoksága idején 1923 évben. Kisharang: 115 kg (1929). Felirata: Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom. Mind a két harangot a Harangművek Rt. öntötte
(Forrás: Lázár Gy. Levente – Református templomok Baranyában, Pécs, 2011., 59. ) 
A templomban fából készült szószék, fehér  márvány úrasztala, fapados ülőhelyek és egy 1905-ben készült egymanuálos, 4 regiszteres Angster orgona található.

Lelkipásztor: Unger Károly
Lelkipásztor munkáját segítő gondnokok:
Öss Jenő: a 90-es évektől 2003-ig.
Vajda Sándorné: a 2000-es évek közepéig
Bognár Gyula: 2009-ig
Géczi Mónika: 2005-től napjainkig.

Történeti visszatekintés:

A református hitet valló Magyarújfalu 1942-ben közigazgatásilag Kétújfalu néven egyesült a zömmel katolikus vallású Németújfaluval. A reformátusok a 60-as évekig önálló lelkészfenntartó gyülekezettel rendelkeztek. 1989. november 11-től Unger Károly lelkipásztor gondoskodik a református gyülekezetről, mely a Drávafok-Kétújfalui Református Társegyházközség szervezetében működik a Baranyi Református Egyházmegyében. Unger Károly lelkipásztor lelkészi tevékenységét úgy kezdhette meg, hogy a faluban élő idősebb református generáció még zsigereiben aktív felekezeti életet élt. A rendszerváltozás éveiben a megváltozott körülmények hatására a református családok szerkezete is változásnak indult, megroppant. Az idősebb hívők folyamatos eltávozása az élők sorából, valamint a fiatalok elvándorlása, a gyülekezet életét is szellősé tette. Ezt csak súlyosbította a gyülekezet életét meghatározó aktív hívők korai halála is, mely nagy veszteség a közösség számára. A 90-es években a jeles napokhoz kapcsolódó népi hagyományok tisztelete, átélése és megélése még szerves része volt a gyülekezeti életnek. Az asszonyok, férfiak közösen énekelték az egyházi énekeket keresztelők, házasságkötések és temetések alkalmával. A hívek fokozatos elvesztésével azonban ez a közösségi élet szerényebbé vált. 

Napjaink:

A Magyar Falu Program lehetőséget biztosít az egyházi közösségek támogatására is. Így a Drávafok – Kétújfalui Társegyházközség olyan programot hozott létre, mely támogatásra alkalmassá vált a nem lakott parókiák közösségi térré alakítására. Így újult meg a korábbi magyarújfalui elemi iskola épülete és „Reménység Háza” néven kezdte meg közösségépítő tevékenységét 2019. december 1-jén, számos programmal gazdagítva a református gyülekezet tagjait és minden érdeklődő lakost és érdeklődő látogatót.  

Fejlesztések: 

1991-92. A református templom felújítása: a falak fehérre festése kívül, belül; a padozat és a szószék felújítása, lefestése a díszítő elemek aranyozása. Megújulnak az ablakok, kerítés épül a templomkert utcafronti részére. Kovácsoltvas díszítő elemet kap a templom bejárati vasajtaja. 
2010. Megújul a templom tornya és a hajótest, valamint új cserép kerül a tetőre.
2017. Vízmentesítik a templom falakat, belső falak új fehér festést kapnak, megújul a templom aljzata.
2019-20. A „Reménység Háza” teljes felújítása megtörténik.

„Reménység Háza”:

A református közösségi házban folyó programok összehangolása Kerék Julianna feladata. A tevékenységi kör nagyon színes, sokrétű és gazdag tartalommal rendelkező. Működik a gyerekek számára játszóház, az idősebb generációnak nyugdíjas klub. Van lehetőség a gasztro klubban a tapasztalatok megbeszélésére, lehet a kézműves foglalkozásokon érdekes új és elfeledett mesterségeket tanulni. Biblia órákon lelki egészségünk gyógyul, zsoltáréneklések alkalmával daltanítás zajlik. A táncházi rendezvények erősítik a hagyományos tánckultúra fennmaradását. A Kétújfaluból elszármazottakra gondolván konferencia szerveződik, a nyári napokra hittan tábor és a nagy közönség számára zenei koncert. A 2020. évben a "Reménység Háza" számos értékes programmal kívánja gazdagítani, színesíteni mind a gyülekezet, mind a lakosság életét, mely alkalmakra szeretettel várunk felekezettől függetlenül minden érdeklődő fiatalt és időset egyaránt.