Sajtóközlemény

Az informális oktatás elősegítése a köznevelés eredményességéért Kétújfalun és térségében

2020/10/29

Kétújfalu Község Önkormányzata 25,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázati kiíráson az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A fejlesztés célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális foglalkozások támogatása, az általános iskolás valamint óvodás gyermekek számára.

Kétújfalu Község Önkormányzata „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott kérelme alapján támogatásban részesült, melynek keretében a nevelési-oktatási intézmények tanulói és az óvodás gyermekek iskolai és óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása valósulhatott meg a nem formális és informális tanulási alkalmakkal. Az Önkormányzat a projektet hat nevelési és oktatási intézménnyel együttműködve valósította meg. Óvodás és általános iskolás gyermekek számára más-más foglalkozási formák kerültek megtartásra fejlesztendő képességeiknek megfelelően. Egészségmegőrzés, egészség- és mozgásfejlesztés céllal az iskolásoknak úszásoktatás, az óvodásoknak labdarúgás került megszervezésre. Az óvodások fejlesztő foglalkozásokon, versenyeken vehettek részt. Kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás valósult meg az egy-egy területen kiemelkedő képességekkel rendelkező diák számára. Műhelyfoglalkozás keretében a gyermekek háztartási és életvezetési kompetenciákat fejleszthették interaktív formában. A szociokulturális esélyegyenlőség biztosítására táboroztatás valósult meg, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is kulturált szabadidős programokhoz juthassanak. Rendhagyó természetismeret órák kerültek megszervezésre az Ős-Dráva Látogatóközpontban témanapok keretében.

A foglalkozások megvalósításának, megtartásának nagy szerepe volt a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozták a gyermekekben rejlő kreativitást, növelték önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességeiket, aktivitásukat és erősítették motiváltságukat.

A projekt hozzájárult a térségünkben jelen lévő nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítéséhez a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően valamint térségünk köznevelésben résztvevő tanulóinak és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztéséhez nem formális és informális tanulási eszközökkel.

 

További információ kérhető:

Klózer Gyula polgármester
Elérhetőség: ketujfalupolgarmester[at]gmail[dot]com

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Az informális oktatás elősegítése a köznevelés eredményességéért Kétújfalun és térségében

 

2020/10/29

 

Kétújfalu Község Önkormányzata 25,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázati kiíráson az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A fejlesztés célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális foglalkozások támogatása, az általános iskolás valamint óvodás gyermekek számára.

 

Kétújfalu Község Önkormányzata „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott kérelme alapján támogatásban részesült, melynek keretében a nevelési-oktatási intézmények tanulói és az óvodás gyermekek iskolai és óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása valósulhatott meg a nem formális és informális tanulási alkalmakkal. Az Önkormányzat a projektet hat nevelési és oktatási intézménnyel együttműködve valósította meg. Óvodás és általános iskolás gyermekek számára más-más foglalkozási formák kerültek megtartásra fejlesztendő képességeiknek megfelelően. Egészségmegőrzés, egészség- és mozgásfejlesztés céllal az iskolásoknak úszásoktatás, az óvodásoknak labdarúgás került megszervezésre. Az óvodások fejlesztő foglalkozásokon, versenyeken vehettek részt. Kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás valósult meg az egy-egy területen kiemelkedő képességekkel rendelkező diák számára. Műhelyfoglalkozás keretében a gyermekek háztartási és életvezetési kompetenciákat fejleszthették interaktív formában. A szociokulturális esélyegyenlőség biztosítására táboroztatás valósult meg, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is kulturált szabadidős programokhoz juthassanak. Rendhagyó természetismeret órák kerültek megszervezésre az Ős-Dráva Látogatóközpontban témanapok keretében.

A foglalkozások megvalósításának, megtartásának nagy szerepe volt a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozták a gyermekekben rejlő kreativitást, növelték önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességeiket, aktivitásukat és erősítették motiváltságukat.

A projekt hozzájárult a térségünkben jelen lévő nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítéséhez a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően valamint térségünk köznevelésben résztvevő tanulóinak és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztéséhez nem formális és informális tanulási eszközökkel.

 

További információ kérhető:

Klózer Gyula polgármester

Elérhetőség: ketujfalupolgarmester[at]gmail[dot]com