Értéktár

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 12-én települési értéktárat hozott létre. A Kétújfalu Települési Értéktár Kétújfalu településen fellelhető értékek gyűjteményének adatait kezeli. A testületi határozat 3 tagú bizottság működését fogadta el.
A bizottság hivatalos megnevezése: Kétújfalu Települési Értéktár Bizottság

A bizottság székhelye: 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.
A bizottság létszáma: 3 fő
Tagjai: Boós Gyuláné Nagy Edina elnök
            Géczi Mónika tag
            Gerleczné Gelencsér Éva tag

A bizottság feladata:
A bizottság feladat-és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020.(VII.1) Korm. rendelet határozza meg. Munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket.
A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.
Az értéktárba bárki kezdeményezheti az értékek felvételét a javaslattételi formanyomtatványon, melyet a Kétújfalu Értéktár Bizottságnak kell benyújtani elektronikus vagy postai úton.
Cím: Polgármesteri Hivatal, Kétújfalu Települési Értéktár, 7975 Kétújfalu, Arany J. u. 11.
E-mail: ketujfalupolgarmester[at]gmail[dot]com

Települési Tájegységi ágazati javaslati adatlap.docx
Kétújfalu Települési Értéktár SZMSZ.docx

Értékek képekben:
www.ketujfalu.hu/galeria/telepulesi-ertektar

Jegyzőkönyvek:
Jegyzőkönyv 2021. február 15.pdf
Jegyzőkönyv 2021. április 12.pdf
Jegyzőkönyv 2021. szeptember 10.pdf
Jegyzőkönyv 2022. január 21.pdf
Jegyzőkönyv 2022. május 10.pdf