Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Kétujfaluban

Fő kedvezményezett neve: Kétújfalu Község Önkormányzat

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kétújfaluban

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00025

 

Kétújfalu Község Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi szerződés keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat támogatása mellett az alábbi projektet valósítják meg.

A konzorciumi partnerek célja a 7975 Kétújfalu Arany J. u. 11. 367/5. hrsz. alatt található Polgármesteri Hivatal és 7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 33. 191. hrsz. alatti óvoda energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmények működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, a hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energiafelhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.

A projekt befejezése 2023.08.31. 

Vissza nem térítendő támogatás összege : 148,10 millió Ft.