Az informális oktatás elősegítése a köznevelés eredményességéért Kétújfalun és térségében

Kedvezményezett neve: Kétújfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: „Az informális oktatás elősegítése a köznevelés eredményességéért Kétújfalun és térségében”

Szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft 

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása: 

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. 

A projekt keretében az alábbi foglalkozások valósulnak meg:

Témanap

Együttműködő intézmények: 

 • Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
 • Napraforgó Óvoda, Kétújfalu
 • Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája
 • Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája
 • Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája
 • Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium

Rendhagyó természetismeret órák kerülnek megszervezésre interaktív módon az Ős-Dráva Látogatóközpontba és az együttműködő intézményekben. Az Ormánság természeti értékeit és hagyományait megismertető Ős-Dráva Látogatóközpont interaktív kiállítással, majorral, tanösvényekkel és változatos programokkal várja a gyerekeket.

A témanap az alábbi témakörökre épül:

 • Tematikus környezeti nevelési program – az erdő élete
 • Tematikus környezeti nevelési program – hogyan óvjuk meg a természetet
 • Tematikus környezeti nevelési program – madarak vándorúton
 • Tematikus környezeti nevelési program – gyógyító füveink
 • Tematikus kirándulással egybekötött témanap – Élet a Dráva-mentén az Ős-Dráva látogatóközpontban

A témanapok képeinek megtekintése:

Heti szakkör

Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája

Úszásoktatás egészségmegőrzés, egészség- és mozgásfejlesztés céllal. Az úszásoktatás a Szigetvári Tanuszodában valósul meg. Lényeges, hogy a gyermekekben már fiatalon kialakuljon a belső igény az egészséges életvitel iránt, és megismerhessék azokat a lehetőségeket, amelyek által fenn is tudják tartani ezt az életvitelt. 

Heti szakkör

Napraforgó Óvoda, Kétújfalu

Ovifoci egészségmegőrzés, egészség-és mozgásfejlesztés, jellem-és közösségformáló céllal. A gyermekek számára elengedhetetlen mozgásigényt elégít ki, mozgáskultúrájukat, koordinációs készségeiket fejleszti. Kapcsolódik az MLSZ Bozsik programjához
A foglalkozásokat a Kétújfalu SE edzője tartja, a település műfüves pályáján.

Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport

Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája

Napraforgó Óvoda, Kétújfalu

Felzárkóztató kiscsoportos kompetenciafejlesztés az egyéni szükségletek figyelembe vételével szeretne segítséget nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva nehézkesebben tanulnak, avagy sajátítják el az új ismereteket. 

Tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozás: Az átlagon túlmutató képességű, érdeklődésű diákok versenyekre, vetélkedőkre való felkészülését szolgáló sorozat 

Műhely-és klubfoglalkozás

Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája

Klubfoglalkozás célja a háztartási és életvezetési kompetenciák fejlesztése és a környezeti nevelés interaktív formában. 
A műhely-és klubfoglalkozás a 2018/2019 tanév első félévében a környezeti nevelés témakör köré épült.
A környezeti nevelésnek, a gyermekek fenntartható fejlődéssel való megismertetésének a mai világban fontos szerepe van. A gyermekek a jövő meghatározói, döntéseikkel nemcsak saját, de Földünk sorsát is meghatározhatják, ezért fontos, hogy nevelésükben helyet kapjon a környezettudatosság. 
A háztartási foglalkozásokon résztvevő gyermekeknek lehetőségük nyílik a hétköznapi házi praktikák elsajátítására, valamint az egészséges életmód fenntartáshoz szükséges ismeretekkel is megismerkedhetnek ezen aspektusból is. A tréning az alábbi tematika mentén szerveződik: háztartási ismeretek, egészségmegőrzés, környezettudatosság, gyakorlati ismeretek átadása. 

Tábor

Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája

A táboroztatás céljai: szociokulturális esélyegyenlőség biztosítása, a nem formális ismeretszerzés, a közösségi élmény, az együvé tartozás érzésének erősítése.
A téli tábor a Zrínyi-kultusz, a középkori végvári élet és Szigetvár története kör épült. A tanulók inspiráló környezetben, élményszerűen, tapasztalati úton szerezhettek ismereteket a fenti témakörökben, melyekhez interaktív programok, kiállítások, tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódtak. A tábor a Szigetvári Várbaráti Kör szervezésében került lebonyolításra.
A nyári tábor a Balatonon kerül megszervezésre, időtartama 4 nap.

A nyári tábor 2019. 06. 24-27., a téli tábor 2019.12.17-20. és a nyári tábor 2020. 07. 30. képeinek megtekintése.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31. 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00221