Református templom

Leírás: Magyarújfalu és Németújfalu egyesítésével jött létre 1942-ben. A korábbi Németújfalunak katolikus, Magyarújfalunak református temploma volt. A templom az utca nyugati oldalán áll. A torony és a főbejárat az utca felé K-re néz. A mellék -bejárat a hajó déli oldalán nyílik fedett, oldalt nyitott előtérből. A födém három szakaszos csehsüveg boltozat. A toronytól balra világháborús emlékmű áll, rajta 13+3 nevet tüntettek fel.

Építésének ideje: 1857-58. 2010-ben új cseréptetőt és esőcsatornákat készítettek. A külső vakolatot felújították és fehérre festették.

Stílus: -

Ülőhelyek száma: 350+20 a falazott karzaton.            

Berendezés: A fából készült szószék hangvetőjét korona díszíti, az úrasztala fehér márvány monopódium.

Hangszer: Az egymanuálos, 4 regiszteres, Angster orgona (op. 493) 1905-ben készült. Az orgonán lévő táblán 1907 szerepel (Kovács E., 1989).

Harangok: A nagyharang tömege 196 kg. Felirata: Isten dicsőségére öntette a magyarújfalvi ref. egyház Gergely Győző lelkész és Nagy Boós János gondnoksága idején 1923 évben. Kisharang: 115 kg (1929). Felirata: Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom. Mind a két harangot a Harangművek Rt. öntötte. (Kérdőív, 1958).