Falugondnok álláshirdetés

A pályázat részletei ezen a linken megtekinthetők (pdf formátumban) vagy alább olvashatók.

Kétújfalu Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kétújfalu Község Önkormányzat falugondnoki szolgálat falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A településen élők alapvető szükségletei kielégítését segítő szolgáltatásokhoz történő hozzájutás elősegítése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet falugondnoki szolgálatra vonatkozó szabályai, valamint az önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

falugondnoki alapképzettség megléte, helyismeret, OKJ gépkezelői végzettség, legalább 2 éves vezetési gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű kapcsolatteremtő készség, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), jogosítvány másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírásában részt vevők megismerhetik, nyilatkozat falugondnoki képesítés megszerzésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balog Sándor nyújt,

a 06/73/342-201-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kétújfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KF/877/2019, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatokat elbírálja, döntés előtt kikéri a falu lakosságának véleményét. Az eredményről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ketujfalu.hu - 2019. október 25.