Családsegítő szolgálat

Balogné Fenyvesi Piroska

7975 Kétújfalu, Arany J. u. 11.

Szolgáltatásai:

  • információnyújtás; 
  • hivatalos ügyek intézésének segítése; 
  • segítő beavatkozás krízishelyzetekben; 
  • életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése; 
  • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása; 
  • családkonzultáció végzése, ennek megszervezése; 
  • csoportok, klubok szervezése, vezetése.