Településszerkezeti- és szabályozási terv felülvizsgálata

Ügyiratszám:    KF/1015-14/2020.

Tárgy:    Kétújfalu Község Önkormányzatának Kétújfalu Község településszerkezeti- és szabályozási terve teljes felülvizsgálata ügyében megkeresés 
Ügyintéző: Dr. Hübner Mátyás főépítész     
Elérhetőség: 30/474-2321            
E-mail: hubner[at]t-online[dot]hu    
Hivatkozás: -

TISZTELT PARTNERÜNK!

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazása és Kétújfalu község partnerségi rendjét meghatározó 8/2017. (IX.11.) sz. önkormányzati rendelet alapján tájékoztatom, hogy Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2007.(V.2.), 7/2013.(XI.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2006.(IV.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és mellékleteinek teljes felülvizsgálatáról döntött a jelen megkereséshez csatolt 29/2020.(V.25.) számú határozata szerint. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt eljárásokhoz szükséges véleményeztetési dokumentációk, szakmai rész-munkaanyagok elkészítésével a Hübner Tervező Kft-t bízta meg.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet értelmében az új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök elkészítése teljes eljárás szerint történik.

Tisztelettel kérem, hogy Kétújfalu új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítésével kapcsolatosan megfogalmazott előzetes javaslataival segítse munkánkat, és levelem kézhezvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen előzetes javaslatait megküldeni postai vagy elektronikus úton (amennyiben postai úton juttatja el megtisztelő véleményét, akkor a  7975 Kétújfalu, József Attila u. 34 címre szíveskedjen küldeni, elektronikus levelét pedig a kozoshivatal[at]kozoshivatal[dot]hu e-mail címre várom).

Tájékoztatom, hogy a véleményezési szakaszában azon partnerek vehetnek részt és kapnak tájékoztatást, akik az előzetes véleményezési szakaszban határidőre nyilatkoztak, további részvételi szándékukat jelezték, véleményüket megfelelő indoklással vagy jogszabályi hivatkozással alátámasztották.

Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett véleményeket, javaslatokat Dr. Hübner Mátyás  önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott településtervezőnek átadja.

Kétújfalu, 2020. június 30

Tisztelettel: 

Klózer Gyula
polgármester